About Me

Visions behind my work

/  between matter and mind

“Thoughts, whether in philosophy or in science or in art, cannot be separated from the thinker, but they cannot be separated from the community of thinkers and speakers either.”

I have been working with installations since early 1980s.
 Evolution of the human mind, especially the interconnectedness of matter and mind and the emergent properties connected to this, are the important constituents of my studies, and can be seen as allegorical reflections in my work.

The postmodern research on cognition and perceiving and our actions in the world has a relevant part in the ideas behind my working. My studies have branched from philosophy, biology to semiotics, developmental psychology and the neurosciences.

I´m wondering how we affect our world by perceiving it, experiencing it and living it. This is what I mean with the expression “matter and mind“. For where does the mind end and the “world” begin?

For me the world is not a given place outside us, my approach is phenomenological; the world unfolds in correlation with our own cultural and mental development, with our broadening cognition and knowledge. This is an interdependent and ongoing process.

-I referred to this in the 3-room installation called “Matter & Light” in 2008 at the Amos Anderson Art Museum in Helsinki. In this exhibition I studied the ideas of the evolution from matter to consciousness, thought and meaning.

My installations are allegorical reflections on this exploration. Can I express myself as an artist on this subject matter? Yes I can and I should, as art is the medium where you can approach the world from a different angle; art is therefore special vantage point to the world.

-As Maurice Merleau-Ponty once said: “ To interpret and express “that which is” -is an endless task both for a philosopher and an artist.

This is why I´m not trying to find scientific answers by my artwork, but rather to reflect questions, thougths, feelings and perspectives. My installations manifest those impressions which cannot be precisely expressed by words. They are perhaps visual markings of “that which is”.

My art is space-specific. I’m often assembling my installations to fill several rooms, so that the subject matter can be sensed through the connotations of the combined materials, form, and thought. Some of the materials I use have a transient character, like water, breeze, light, grease, and pigment powders. But also stones, steel, glass and other reflecting materials are often parts of the installations. I prefer to create installations in which beauty combines with austerity, meaning and thought.

Tankar bakom mitt arbete

/ mellan sinnet och materiet

” – Oberoende om tankarna föds ur filosofin, vetenskapen eller konsten, kan de varken skiljas från den som tänker, eller från samhället som frambringat alla tänkare och vetenskapsmän.”

Har sedan 1980-talet arbetat med rumspecifik konst och installationer.

Medvetandets evolution, människans vetande och hennes gestaltning av världen, -samt hennes handlande-, har som ämnen fascinerat mig sedan länge. Detta har således gjort starka innehållsmässiga avtryck också i mitt visuella arbete. Mina intressen har bl.a riktat sig till områden som filosofin, semiotiken, utvecklingspsykologin, hjärnforskningen, mm.

Dels undrar jag hur vi skapar och formar vår värld,
dels försöker jag förstå hur man förnimmer ; hur vårt inre, vår tid och vår kultur påverkar vårt sätt att se och uppleva. Detta kallar jag den pågående växelverkan mellan “sinnet och materiet”.

I allmänhet vill jag inte se människan och hennes omgivning som en objektiv, slutgiltig värld, utan vill betona den postmodernistiska vinklingen i det filosofiska tänkandet : att vår värld utvecklas i takt med hur vårt seende; vår kultur, samhälle och förnuft tillsammans utvecklas. Detta är en ständigt pågående process. Till denna växelverkan mellan sinnet och materiet hänvisade jag år 2008 i min utställning “ Matter & Light” vid Amos Andersons konstmuseum.
-Enligt filosofen Merleau-Ponty: “Att tolka och uttrycka “det som är”, är en ändlös uppgift både för en filosof, och en konstnär.”

Mina installationer är allegoriska reflektioner av min upptäcktsfärd inom de ovan nämnda områden. Kan jag som bildkonstnär reflektera och göra visuella anteckningar i en del av dessa företeelser – jag tycker jag kan och måste,- för genom konsten kan man uttrycka saker på ett sätt som inte är möjligt i den rationella världen; -konsten är därför en annan plats.

Mina verk är således inga svar på vetenskapliga frågor, utan de reflekterar mina infallsvinklar, tolkninar och upplevelser i varandet; verken manifesterar därför sådant man inte har ord för. De är med andra ord materiella anteckningar av “ det som är “.

I installaionerna använder jag varierande materialer beronede på vad jag vill utrycka; från glas, betong, potatismjöl till ljus och vatten. Textfragment och skrifter har ända sedan 1980-talet haft stor betydelse, och syftar till tanken och medvetandet. Mina installationer är oftast stora, flerdimensionella verk, där materialet och iden bakom verket visas i kombination av en karg, krass skönhet.

Työskentelyni taustat ja suunta

 / mielen ja materian välissä

” – Riippumatta siitä syntyvätkö ajatukset filosofiasta, tieteestä vai taiteesta, niitä ei voi irrottaa ajattelijastaan, ja yhtä vähän niitä voi irrottaa siitä kulttuurista joka synnytti ajatteliljat, taiteilijat ja tiedemiehet.”

Olen1980-luvun alusta tehnyt pääasiassa tilateoksia ja installaatioita joiden kautta olen tutkinut mielen ja materian vuorovaikutusta ja tästä esiin nousevia ominaisuuksia. Mielen evoluutio, ihmisen tietoisuus sekä se,-miten ajan ja paikan kokemukset ja merkityksien muodostuminen ovat tietoisuuden edetessä jäsentyneet,- ovat uteliaisuuteni ja tutkimusteni kohde. Tutkimukseni ovat siksi haarautuneet myös luonnontieteiden alueelle etenkin biologian, filosofian, semiotiikan ja kehityspsykologian pariin.

Pohdin sekä sitä, miten maailma sitä hahmottaessamme muotoutuu, että sitä, miten alati uudet näkökulmamme ajassa ja kulttuurissa muuttavat meitä. -tätä kutsun mielen ja materian vuorovaikutukseksi.

Ymmärrän siten maailman vuorovaikutteisena prosessina,- en ennalta annettuna valmiina paikkana jossain ulkopuolellamme joka odottaa löytämistään. Kun opimme uutta, tietoisuutemme ja ymmärryksemme kehittyy ja näkökulmamme maailmaan muuttuu . Kysynkin, missä kulkevat mielemme rajat ja missä on se kohta josta ”maailma” alkaa? Minulle sitä rajaa ei ole; me luomme maailmamme samalla kun opettelemme näkemään ja ymmärtämään sitä. Tietoisuutemme heijastaa siten mielen ja materian vuorovaikutussuhdetta ja tämä suhde on evolutiivinen.

Tähän kehityksen prosessiin viittasin v.2008 pitämässäni yksityisäyttelyssäni Amos Andersonin taidemuseossa Helsingissä, moniosaisella tilateoksellani nimeltä Matter & Light. Kysymykseni onkin; voiko taiteella kommentoida tai vaikuttaa em. kysymyksissä? Mielestäni voi ja pitääkin, koska taiteen avulla on aina asetettu kysymyksiä olevaisuuden reunaehdoista tavalla, joka tieteen alalla ei olisi mahdollista. Taide on toisenlainen näkökulma maailmaan;
-Filosofi Merleau-Pontyn sanojen mukaisesti: olevaisuuden tutkimus on loputon sarka sekä filosofille että taiteilijalle.

Tilateokseni ovat siten allegorisia heijastuksia tutkimusteni ja pohdintojeni eri vaiheista ja toivon niissä piilevän energian ja hiljaisuuden yhdistelmän herättävän katsojassa uusia merkityksiä, ajatuksia ja tunteita.

-Ne eivät siten hae vastauksia tieteen tai filosofian kysymyksiin vaan heijastavat niistä syntyneitä ajatuksia ja havaintoja sekä kokemuksia olemisen sellaisista tasoista, joihin tarkkaa määritelmää ei löydy; ne ovat siten erään aikakauden ja kulttuurin materiaalisia muistiinpanoja.

Tilateokseni ovat olleet pääasiassa isoihin tiloihin, taikka useampaan huoneeseen suunniteltuja ideakokonaisuuksia.

Gallery

 • Waterpainting 2017
 • The Journey 2018
 • The Journey 2011-2018
Transparent boats made of glassfibre&resin. Videoprojections into the boats. Size of a boat: 3.20 x 1.20 m

2. Water-performance by Birgit Aßhoff / a part of Christine Candolin´s exhibition !WATER! 2017
 • 2017 / The installation Untitled 2017
 • 2017 / The Spring 2017
 • 2014-17 / The installation !WATER! 2017 300 waterbottles in a steelshelf, videoprojection, vibrator&movement sensor.
 • Untitled 2017
 • !Water! 2017
 • 2015 / The installation Contemplation 2002/2015 / porcelain plates, water / light
 • The Dance 2014
 • 2014-15 / The Dance a videoinstallation
 • 2010-14 / The Journey 2012 a videoinstallation / five transparent boats & videoprojections
 • In Tempus Praesens 2010 a videoinstallation
 • 2008 / Matter&Light 2008 installation in 3 spaces
 • Matter&Light 2008 installation in 3 spaces/ about the evolution from matter to consciousness to thought & meaning
 • 2008 / Matter&Light 2008 installation in 3 spaces
 • Light 2004 / A spectrum of light, moving on the wall with the speed of the rotating earth. Size of the video: 2m x 3 m
 • Questions to the Oracle Installation 2004 / porcelain plates filled with oil. A painting on the wall

 • 2004 / Untitled 2005 / videoinstallation shown at: the Luleå Kunsthalle Sweden
 • 2004 / de Hominis Dignitate 2006
 • 2004 / Installation ” Wer wenn ich schriee, hörte mich”
 • 2004 / Yellow, Orange & Red
 • 2003 / Fragments by the Milky Way
 • 2003 / Fragments by the Milky Way
 • 2002 / Void Charged / Installation with Black sheets and porcelain plates
 • 2000 / The ephemeral Garden/ a charcoal drawing on the wall
 • One Equal Light / installation 1999 / An excerp from Shakespeares play, the Tempest, has been written on the wall on the white potato-powder pressed on the wall
 • 1997 / The Five Icons / a study in movement / a serigraphy on glassheets. Five series of five glass-sheets hanging in groups
 • 1997 / The Five Icons / a study in movement / a serigraphy on glassheets. Five series of five glass-sheets hanging in groups
 • 1996 / Matter & Light 1
 • Room for Silence / Installation with 10 transparent canvases and oilstick paintings
 • 1996 / Room for silence
 • 1995 / The installation in 3 rooms/
 • 1995 / The installation in 3 rooms
 • Untitled 1995 Installation / A lightprojection of a rose perpetuating itself in the foldings of a metalmesh fastended on a highlegged stand. Height 196cm
 • 1994 / NingJingZhiYuan-from silence your thoughts find their way far/chinese characters with blue- coloured grease
 • 1994 / NingJingZhiYuan-from silence your thoughts find their way far/chinese characters with blue- coloured grease
 • 1993 / The one hundred talismanic characters for the word FU-happiness
 • 1993 / The one hundred talismanic characters for the word FU-happiness
 • 1993 / The one hundred talismanic characters for the word FU-happiness
 • 1992 / The Construction / installation Glass-sheets and Black Velvet
 • 1991 / Stone basins and dripping water
 • 1990 / Cableholders and uv-light
 • 1989 / Ten Monoliths in a space
 • 1989 / Ten Monoliths in a space
 • 1988 / The Monolith / Installation in a dark room

Curriculum Vitae

Christine Candolin
ccandolin@kolumbus.fi

Studies
The University of Art and Design, Helsinki, 1975-82

Memberships
The Association of Finnish Sculptors, Board member 1995-98
Exhibition Committee 1997-98

Exhibitions

1984 One woman show, Vanhan Galleria, Helsinki Finland
1986 Group exhibition, Rovaniemi Art Museum | Wäinö Aaltonen Museum, Turku, Finland | Ateneum Art Museum, Helsinki, Finland
1987 Group exhibition, Hyvinkää art museum, Finland
1987 Group exhibition Kilo III, Espoo, Finland
1988 Group exhibition The Mega-Arch, Helsinki, Finland
1989 One woman show The Helsinki City Kunstahalle, Galleria Kluuvi, Finland
1989 Group exhibition The 125th Jubileum exhibition of the Artists Association of Finland | Ateneum Art Museum, Helsinki
1990 One woman show Galleria Transform, Helsinki, Finland
1991 One woman show Porvoo Kunsthalle, Finland
1991 Group exhibition Museum of Modern Art, Tampere, Finland
1991 Group exhibition Otso Gallery, Espoo, Finland
1992 One woman show The Gotland Arts Association´s Gallery FGK,Visby, Sweden
1992 Group exhibition Villa Roma, Turku, Finland
1993 Group exhibition The 98th annual exhibition of the Artists Association of Finland, Karkkila, Finland
1994 One woman show Galleria Titanik, Turku, Finland
1994 One woman show The Art Museum of Cork, The Crawford Gallery, Ireland
1994 One woman show The Triskel Arts Centre, Cork, Ireland
1995 One woman show Galleria Sculptor, Helsinki, Finland
1996 One woman show The Museum of Modern Art, Tampere, Finland
1996 One woman show Galleri Konstepidemin, Gothenburg, Sweden
1997 One woman show Galleria Laterna Magica, Helsinki, Finland
1997 One woman show De Boterhal Hoorn, Holland
1998 One woman show The Cable Gallery, Helsinki, Finland
1998 Group exhibition The Cablefactory, Helsinki, Finland
1999 One woman show Galleria Bau, Helsinki, Finland
2000 Group exhibition Malmö Art Museum, Sweden, The 90th jubileum exhibition of the Sculptors Society of Finland
2000 Group exhibition Kunsthalle Rostock, Germany
2000 One woman show Studio Mezzo, Helsinki, Finland
2001 Group Exhibition Manege, the City Arthall of st.Petersburg, Russia; Dialogues; the Russian European Art biennale
2001 Group exhibition Nifca/ Nordic Objects, The Nordic House, Reykjavik, Iceland
2001 Group exhibition The Cable Factory, Helsinki, Finland
2001 Group exhibition M-Art Gallery, Wien, Austria
2002 Group exhibition Joensuu Art Museum, Finland; Desire to See
2003 One woman show Studio Mezzo / the Helsinki city Arts Festival
2004 Group exhibition Retretti,Punkaharju, Finland
2004 One woman show Tartu Art museum, Estonia
2005 Group exhibition Luleå international summer biennale, Sweden
2006 Group exhibition The Nordic House Reykjavi, Iceland; Desire to See
2006 Group exhibition The Tallin Applied Art Triennal
2008 One woman show The Amos Anderson Art Museum, Helsinki
2010 One woman show The Malmintalo Galleri Vantaa, Finland
2010 Group exhibition Kuopio City , Finland 2011 Group exhibition, Mänttä summer exhibition, Finland
2012 Solo exhibition Porvoo Kunsthalle, Finland
2013 Solo exhibition Norrbotten museum Luleå-art biennale, Sweden
2013 Group exhibition Hyvinkää art museum, Finland
2014 Group exhibition The Nordic House Reykjavik, Iceland
2014 Group exhibition The Museum of Art & Design, Helsinki Finland
2014 Group exhibition Tikanoja Art Museum, Vaasa, Finland
2014 Group exhibition New York Now! Factory Art,  Broome Str. New York; US
2014 Solo exhibition The Project Gallery for contemporary Art,  Berlin Germany
2015 Group exhibition The Finnish institute in Berlin Germany
2017 Group exhibition The Galleria Lapinlahti Helsinki
2017 Solo exhibition Galleria Laterna Magica Helsinki

Coming: 2018 The Kerava Art Museum: Berlin-Tokyo-Kerava: The artists´Kalevala-echoes from the past. Groupexhibition

Bibliography

Rewiew in daily papers:
Helsingin sanomat: 4.10 1984; 24.2 1990; 19.12 1991; 19.7 1993; 10.2 1995; 21.1 1997; 17.4 1998; 22.4 1998; ; 23.7 1998 ; 18.11 1999; 2001; 23.8 2003; 28.5 2004; 19.1 2008
Uusi Suomi 1989 , Aamulehti 5.6 1996
Hufvudstadsbladet: 8.12 1995; 23.4 1998; 2000 ; 26.8 2001; 30.8 2003; 2.2 2008
Göteborgsposten: 1.111996 / Gotlands Allehanda 29.4 1992 / Gotlands Tidningar 27.4 1992
West Frieslander post 1997 / Tartu Postimies 18.11 2004 / Eesti Express 16.12 2004 Morgonbladid Reykjavik 13.1 2006

Rewiew in art magazines:
The Art Magazine TAIDE 3 / 94 Presentations Lars Saari
The RAZZ MAGAZINE Presentations May 1994
The Cork Examiner / 94
The Art Magazine TAIDE 1 / 96 Presentations Arto Virtanen
De Boterhal / Overzicht II 1991 – 1997 / Hoorn
Rooms Installations Lars Saari 1997

Rewiew in art books:
The Art History of Finland ; from the Middle Ages to the Modern Era / Schildts 1998
The Red Kicksled and other pictorial encounters / Pro Artibus 2000
The Passage of the Mystical / Tampere Art Museum / Karisto 2003

Other publicity:

Work presented in the Swedish TV, Bildjournalen, an art documentary in Sweden, April 2000

Public collections:

The State of Finland / the Finnish consulate / auditorium / St.Petersburg
First Price in Art Competition: The Butterfly Effect – a permanent installation in Majstad Helsinki

Arranger of Art happenings:

Acting as curator for the group of five artists called Desire to See; Joensuu Art Museum Finland, The Nordic House in Reykjavik, Iceland
Producer for the Artgroup of 10 Artists and Scientists called SJÄLÖ9 .

Christine Candolin
ccandolin@kolumbus.fi

Studier:
Konstindustriella konstskolan 1975 – 82 / Mag.Konst

Medlemskap:
Finlands Konstnärförbund/ Finlands skulpturförbund/

Privatutställningar:

1984 Vanhan galleria; H:fors, Finland
1989 Galleria Kluuvi; H:fors, Finland
1990 Galleria Transform, H:fors, Finland
1990 Borgå Konsthall, Finland
1992 Galleri FBK, Visby, Gotland Sverige
1994 Galleri Titanic, Åbo, Finland
1994 The Crawford Gallery, Cork Irland/ The Triskel Arts Centre Cork/ Irl
1995 Galleria Sculptor H:fors, Finland
1996 Museet för Nutidskonst Tammerfors, Finland
1996 Galleri Konstepidemin Göteborg, Sverige
1997 Galleri Laterna Magica H:fors, Finland
1997 De Boterhal Hoorn, Holland
1998 Galleria Kaapeli, H:fors Finland
1998 Galleria Puristamo, H:fors Finland
1999 BAU Galleri, H:fors Finland
2000 Studio Mezzo H:fors Finland
2003 Studio Mezzo H:fors Finland
2004 Tartu Kunstimuuseum, Estland
2008 Amos Anderson Konstmuseet, H:fors Finland
2010 Kulturhuset Malmgård, Vanda Finland
2012 Borgå Konsthall
2014 Project Gallery Berlin
2017 Galleria Laterna Magica H:fors

Grupputställningar:

1986 Rovaniemi Konstmuseum Finland / Wäinö Aaltonen Museum Åbo Finland/ Ateneum Konstmuseum H:fors Finland
1987 Hyvinge konstmuseum, Finland
1987 Kilo III Muu rf, Esbo Finland
1988 Muu rf. Megapaja Skatudden H:fors Finland
1989 Finska konstnärsgillets 125-års jubileutställning Ateneum H:fors, Finland
1991 Museet för Nutidskonst Tammerfors Finland
1991 Galleria Otso, Esbo Finland
1992 Villa Roma Åbo Finland
1993 Helsingfors Konstnärsgillets 98.års jubileeutställning Högfors Finland
1998 Galleri Puristamo Kaabelfabriken H:fors Finland
2000 Transitions, Finska bildhuggarförbundets 90-års jubile utställning Malmö Konsmuseum / Rostock Konsthall, Tyskland
2001 M-Art Gallery Wien; Österrike
2001 Dialogues biennalen i Manege, st Petersburg Ryssland
2001 Nordic Objects, Nifca, Nordens Hus, Reykjavik Island
2001 Galleri Puristamo, Kabelfabriken H:fors Finland
2002 Desire to See Joensuu Konstmuseum Finland
2004 Retrettti Punkaharju Finland
2005 Luleå internationella konstbiennalen Sverige
2006 Desire to Seen Nordens Hus Reykjavik, Island
2006 Den internationella konstbiennalen i Rakendukunstimuuseum Tallin Estland
2010 Miljökonstsommaren Båtarna i Kuopio Finland
2011 Mäntta bildkonstveckor Finland
2013 Själö9 grupputställning Hyvinge konstmuseum hösten 2013
2014 Själö9 grupp. Nordens Hus, Reykjavik Island
2014 Tikanoja konstmuseum Vasa
2014 Designmuseet, Helsingfors
2015 New York Now! Factory Art Broome str. New York

Kommande:

2018 The Kerava Art Museum: Berlin-Tokyo-Kerava: The artists´Kalevala-echoes from the past.

Pressen:

Helsingin sanomat: 4.10 1984; 24.2 1990; 19.12 1991; 19.7 1993; 10.2 1995; 21.1 1997; 17.4 1998; 22.4 1998; ; 23.7 1998 ; 18.11 1999; 2001; 23.8 2003; 28.5 2004; 19.1 2008 Uusi Suomi 1989 , Aamulehti 5.6 1996
Uusimaa 4.4.1991 / 13.9.2012 / 29.9.2012
Pohjalainen 3.11.2014
Ilkka 30.8.2014 Hufvudstadsbladet: 8.12 1995; 23.4 1998; 2000 ; 26.8 2001; 30.8 2003; 2.2 2008 ; Hufvudstadsbladet 25.10.2014
Vasabladet 30.8.2014
Borgåbladet: 13.9.2012 Göteborgsposten: 1.111996 / Gotlands Allehanda 29.4 1992 / Gotlands Tidningar 27.4 1992 The Cork Examiner 11.5 1994 / West Frieslander post 1997 / Tartu Postimies 18.11 2004 / Eesti Express 16.12 2004
Morgonbladid Reykjavik 13.1 2006

Nätet:
Galleri Fold Listmunasala Island / 2006
SKENET / kulttuurikritiikkiä Helsingin kuumimmista riennoista 30.01.2008 / Mikko Oranen
http://amytavern.blogspot.fi/2014_05_01_archive.htm
http://alastonkriitikko.blogspot.fi/2013/11/nayttelykuvia-880-hulluuden-rajoilla.html
Publikationer
The Razz Magazine / Presentations / May 1994 Taide 3/94 Esittelyjä, Lars Saari Taide 1 / 96 Esittelyjä, Arto Virtanen De Boterhal Hoorn / overzicht II / 24 February 1991- 29 November 1997 / Hoorn Rooms Installations, Lars Saari 1997 Konsten i Finland, från medeltiden till nutiden , Schildts 1998 Den röda sparkstöttingen och andra bildmöten, Pro Artibus, 2000 Mystiikan portit / Tampereen taidemuseo / Karisto 2003
X-border Art Biennial / Luleå 2013
Keramiikka Tilassa / Ornamo 2015
Övrig publicitet Verket visat i den Svenska konstmagasinprogrammet Bildjournalen / 2000
radio Vega / kulturtimmen 16.9 2014 Konstsamlingar: statens samlingar i det nya finska konsulatet i st.Petersburg / beställningsarbete
Luciano Benetton konstsamlingen
Privata samlingar

Övrig verksamhet:
Producent och medlem i gruppen Desire To See 2002 – 2006
Producent och medlem i gruppen Själö9 2012 – 2018 (: http://sjahlo9.wordpress.com )

Christine Candolin
ccandolin@kolumbus.fi

Opinnot:

Taideteollinen Korkeakoulu 1975-82/ Taiteen Maisteri
Suomen kuvanveistäjäliitto ry / Johtokunnan jäsen 1995-98 ; Näyttelytoimikunnan jäsen 1997-98

Näyttelyt

1984 yksityisnäyttely Vanhan Galleria Helsinki
1986 ryhmänäyttely, Rovaniemen Taidemuseo Wäinö Aaltosen Museo, Turku , Ateneumin Taidemuseo, Helsinki
1987  Ryhmänäyttely      Hyvinkään Taidemuseo
1987  ryhmänäyttely,     Kilo III, Muu ry, Espoo
1988  ryhmänäyttely,     Muu ry, Megapaja, Katajanokka ,Helsinki
1989  ryhmänäyttely,     Suomen taiteilijaseuran 125-v. juhlanäyttely, Ateneum, Helsinki
1989  yksityisnäyttely,   Kluuvin galleria, Helsinki
1990  yksityisnäyttely,   Galleria Transform, Helsinki
1990  yksityisnäyttely,   Porvoon Taidehalli
1991  ryhmänäyttely,     Tampereen Nykytaiteen Museo
1991  ryhmänäyttely,     Otso galleria,Espoo
1992  ryhmänäyttely,     Villa Roma, Turku
1992  yksityisnäyttely,  Gotlannin taiteilijaseuran Galleria FGK,Visby, Ruotsi
1993  ryhmänäyttely,     Suomen taiteilijaseuran 98.vuosinäyttely, Karkkila
1994  yksityisnäyttely,  Galleria Titanik, Turku
1994  yksityisnäyttely,  Corkin taidemuseo, The Crawford Gallery, Irlanti
1994  yksityisnäyttely,  The Triskel Arts centre, Cork, Irlanti
1995  yksityisnäyttely,  Galleria Sculptor, Helsinki
1996  yksityisnäyttely,  Tampereen Nykytaiteen Museo
1996  yksityisnäyttely,  Galleri Konstepidemien, Göteborg, Ruotsi
1997  yksityisnäyttely,  Galleria Laterna Magica, Helsinki
1997  yksityisnäyttely,  De Boterhal, Hoorn, Hollanti
1998  yksityisnäyttely,  Galleria Kaapeli, Helsinki
1998  ryhmänäyttely,     Puristamo,Kaapelitehdas, Helsinki
1999  yksityisnäyttely,  Bau Galleria, Helsinki
2000  yksityisnäyttely    Studio Mezzo, Helsinki
2000  ryhmänäyttely      Transitions, Suomen kuvanveistäjäliiton 90-v. juhlanäyttely, Malmön Taidemuseo, Ruotsi Rostockin Taidehalli, Saks
2001  ryhmänäyttely      M-Art Gallery, Wien, Itävalta
2001  ryhmänäyttely,     Dialogues,venäläisen ja eurooppalaisen taiteen biennaale,Pietarin kaupungin taidehalli Manege, Venäjä
2001  ryhmänäyttely      Nifca,  Nordic Objects, Nordic House, Reykjavik, Islanti
2001  ryhmänäyttely,     Puristamo, Kaapelitehdas, Helsinki
2002  ryhmänäyttely,    Joensuun Taidemuseo, Desire To See-ryhmä
2003  yksityisnäyttely   Studio Mezzo / Helsingin juhlaviikot
2004  ryhmänäyttely     Retretti, Punkaharju
2004  yksityisnäyttely   Tarton taidemuseo, Eesti
2005  ryhmänäyttely     Luulajan kansainvälinen taidebiennale, Ruotsi
2006  ryhmänäyttely     Islanti, Pohjolan talo Reykjavik, Desire To See- ryhmä
2006  ryhmänäyttely     Eesti, kansainvälinen soveltavan taiteen triennaale,
rakennustaiteen Museo, Tallinna
2008  yksityisnäyttely   Amos Andersonin Taidemuseo
2010  yksityisnäyttely   Malmitalo
2010  ryhmänäyttely     Kuopion asuntomessut/ veneet- näyttely
2011  ryhmänäyttely     Mäntän kuvataideviikot
2012 yksityisnäyttely   Porvoon Taidetehtaan Taidehalli
2013 ryhmänäyttely      Hyvinkään Taidemuseo
2014 ryhmänäyttely     Pohjolan Talo Reykjavik
2014 Tikanojan Taidekoti
2014  Design museo Helsinki  ” Keramiikka Tilassa”. ryhmänäyttely
2014 Yksityisnäyttely,   Suomesta Galleria Berliini
2015 New York Now! Factory Art Broome str. New York

Tulossa:

2018 The Kerava Art Museum: Berlin-Tokyo-Kerava: The artists´Kalevala-echoes from the past.

Lehdistö

Helsingin sanomat: 4.10 1984; 24.2 1990; 19.12 1991; 19.7 1993; 10.2 1995; 21.1 1997; 17.4 1998; 22.4 1998; ; 23.7 1998 ; 18.11 1999; 2001; 23.8 2003; 28.5 2004; 19.1 2008 Uusi Suomi 1989 , Aamulehti 5.6 1996
Uusimaa 4.4.1991 / 13.9.2012 / 29.9.2012
Pohjalainen 3.11.2014
Ilkka 30.8.2014 Hufvudstadsbladet: 8.12 1995; 23.4 1998; 2000 ; 26.8 2001; 30.8 2003; 2.2 2008 ; Hufvudstadsbladet 25.10.2014
Vasabladet 30.8.2014
Borgåbladet: 13.9.2012 Göteborgsposten: 1.111996 / Gotlands Allehanda 29.4 1992 / Gotlands Tidningar 27.4 1992 The Cork Examiner 11.5 1994 / West Frieslander post 1997 / Tartu Postimies 18.11 2004 / Eesti Express 16.12 2004
Morgonbladid Reykjavik 13.1 2006
Netti
Galleri Fold Listmunasala Island / 2006
SKENET / kulttuurikritiikkiä Helsingin kuumimmista riennoista 30.01.2008 / Mikko Oranen
http://amytavern.blogspot.fi/2014_05_01_archive.htm
http://alastonkriitikko.blogspot.fi/2013/11/nayttelykuvia-880-hulluuden-rajoilla.html

Julkaisut:

The Razz Magazine / Presentations / May 1994 Taide 3/94 Esittelyjä, Lars Saari Taide 1 / 96 Esittelyjä, Arto Virtanen De Boterhal Hoorn / overzicht II / 24 February 1991- 29 November 1997 / Hoorn Rooms Installations, Lars Saari 1997 Suomen taiteen historia, Keskiajalta nykyaikaan , Schildts 1998 Punainen potkukelkka ja muita kuvallisia kohtaamisia, Pro Artibus, 2000 Mystiikan portit / Tampereen taidemuseo / Karisto 2003
X-border Art Biennial / Luleå 2013
Keramiikka Tilassa / Ornamo 2015

Muu julkisuus:

Teos esitetty Ruotsin TV:n dokumenttiohjelmassa Bildjournalen / 2000
radio Vega / kulturtimmen 16.9 2014 Julkiset kokoelmat: Valtion: ( tilaustyö Suomen Pietarin uuteen konsulaattiin) Pro Artibus-säätiön: (Kutsukilpailuvoitto: Perhosefekti- installaatio Toukolassa Cor-oppilaskunnan talon terassilla)

Yksityiset kokoelmat:

Luciano Benetton kokoelmat

Tuottamani ryhmänäyttelyt:

Desire To See-taiteilijaryhmän jäsen ja tuottaja Joensuun Taidemuseo 2002; Pohjolan Talo, Reykjavik,
Islanti 2006
Sjählö9-ryhmänäyttelyn jäsen ja tuottaja 2011 – 2018 / http://sjahlo9.wordpress.com
/ Hyvinkään Taidemuseo 2013-14 / Pohjolan Talo Reykjavik / Tikanojan Taidekoti Vaasa

Contact

Christine Candolin

Aarholmankuja 4 B 22
Fin-00840 Helsinki
Finland

Tel: +358-041-4594439
e-mail: ccandolin@kolumbus.fi